Ubåten ”Som”

Den ryska ubåten ”SOM” har skapat stora rubriker i veckan efter att den hittades av två vrakletare utanför Upplandskusten. Läs mer här