Lupinen

Kommunalfullmäktige i Sigtuna

Torsdagen den 2 december 2021 hade kommunalfullmäktige i Sigtuna möte. Då klubbades och beslöts att kommunledningsbunkern ”Lupinen” ska avvecklas från kommunal verksamhet och ägo! Okänt om Sigtuna museum vet om detta beslut, då det var meningen att bunkern skulle bli ett Kalla-krigsmuseum! Jag (ORDF.) kommer att kontakta både byggnadsnämnden och Komfast för att försöka få fram vad som nu kommer att ske/hända med ”Lupinen”. Det har gjorts ett antal försök att sanera lokalen och inventarierna finns lagrade och ev. sanerade och konserverade på museets lager på Til i Sigtuna!


LUPINEN 2020

Som ni vet togs bunkern Lupinen över av skyddsansvarige på Sigtuna Kommun under 2019!
Nu får Sigtuna Museum tillbaka Lupinen av skyddsansvarige och ska återigen bli ett museum.
Oss veterligen ligger alla inventarier i en container i väntan på konservering och renovering.
Vad som har hänt inne i själva bunkern kan ingen svara på av någon anledning …  Vi fortsätter bomba kommunen med mail för att få reda på så mycket som möjligt om vad som händer!


Tråkig start på 2019!

Tråkiga nyheter angående bunkern ”Lupinen”

Komfast (Kommunens Fastigheter) har mött på stort motstånd mot renoveringen av bunkern. Dels ser renoveringen/saneringen av objektet att bli betydligt dyrare än beräknat! Man hade lagt undan pengar, men det tycks inte räcka till.
Dessutom har Kommunens säkerhetsansvarige lagt sig i det hela, och tycker att bunkern ska, i dessa orostider, återgå i dess ursprungliga syfte.
Man undrar vad myndigheterna håller hemligt för oss vanliga och vad det är på väg att ske i nutid här och ute i världen.
Alla skyddsrum ska vara i drift nu under 2019, MSB vill att vi ska bunkra upp mat o div. Försvaret rustas upp och man har infört allmän värnplikt igen!
Civilförsvaret ska återuppstå och alla som innehar viktiga poster i samhället ska krigsplaceras på sina arbetsplatser!
Fordon som lastbilar och andra nyttofordon kan tvångsinlösas av staten m.m.
Hoppas att Sverige bara rustar upp och att inget förödande krig är på gång att storma upp! Men just nu ligger allt arbete med bunkern ”Lupinen” nere, tyvärr!


Senaste nytt oktober 2017

Ytterligare artikel i Uppsala Nya Tidning. Läs den här

Senaste nytt september 2017

I Uppsala Nya Tidning finns ett reportage om bunkern Lupinen. Du kan läsa det här

Sigtuna museum och Komfast har nu fått en budget för renoveringen av bunkern ”Lupinen”. Renoveringen har redan kommit igång, då steg ett inleddes under vecka 35. Det första som görs är att bunkern töms och alla inventarier körs till konservering! Bunkern ska enligt plan vara åter i drift 2018!


Senaste nytt april 2016

Den 26/4 2016 tilldelades föreningen Sigtuna Kommuns pris för årets initiativ för 2015.
Föreningsgalan hölls på Vengarns slott, där det bjöds på både mat och underhållning.
Nu är Bunkern Lupinen helt avförd från den förre ägaren och ingår idag i Sigtuna Museums samlingar vilket innebär att bunkern kommer att renoveras och bli tillgänglig för allmänheten att besöka.
Detta är lite historiskt då bunkern blir det första objektet som Sigtuna Museum kommer att ha utanför Sigtunas gamla stadskärna.
Detta innebär att Märsta nu kommer att få sitt första museum tack vare föreningen FMB.
På föreningsgalan beslutades även att ordf. i FMB kommer att få tillgång till nycklar så att föreningen kan hålla ett öga på bunkern tills museet tar över hela driften.
Mitt (ordf.fmb.) önskemål till museet är fortfarande att vi i föreningen ska kunna hålla vara årsmöten i bunkern även efter det att den har blivit museum.
En del medlemmar i föreningen tyckte att vi i FMB skulle sköta och driva bunkern under eget regi! Var glada att vi inte gör det för driftskostnaderna för bunkern (värme, ventilation, vatten m.m. ligger nu på Sigtuna museum och uppgår till 50 000:- i månaden).
Här två bilder från prisutdelningen:


Bunkern Lupinen och Hesa Fredrik

VMA – viktigt meddelande till allmänheten är det varnings- och informationssystem, som dels utgörs av utomhuslarm, dels av meddelande via radio och tv. Signalen kan användas för att varna för akuta hotsituationer som krig, bränder, gasutsläpp m.m. Sedan 2002 ingår dessutom en stor del av de privata lokalradiofrekvenserna ( allmänt kallat för ”reklamradion”) i VMA-systemet.

Den äldre generationen vet vad de ska göra när signalen ljuder men få i den yngre delen av befolkningen vet vad det handlar om. Sånt lärs inte ut i skolorna och den information som förr gavs ut till alla hushåll via telefonkatalogen finns det inte längre någon modern kanal för.
Mistluren (utomhus larmet) kallas för Hesa Fredrik och heter egentligen Tyfon som uppfanns av Helge Rydberg ca 1920 och togs i bruk 1931.
VMA- signalen testas fyra gånger per år ,första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15:00.
Under andra världskriget prövade man Hesa Fredrik varje helgfri måndag i månaden. Efter krigets slut,1945, ändrades intervallen till fyra gånger per år.
I Sigtuna Kommun Startades VMA-signalen från bunkern ”Lupinen” av brandinspektör Bengt Kruse från Märsta/Sigtuna räddningstjänst (idag Attunda räddningstjänst). Hesa Fredrik startades/sköttes från bunkern ”Lupinen” fram till mitten på 1980-talet. Idag centralstyrs larmet från SOS via data vilket har gjort systemet mera sårbart och mycket lättare att slå ut av onda krafter.


Vi hittade den här notisen i tidningen Land i januari 2016:
Bunker

Torsdagen den 29 oktober hölls ett möte på Sigtuna Kommunhus angående Kommunledningsbunkern ”Lupinen”.
Närvarande vid mötet var Ordförande FMB, Sekreterare Mik, FMB samt Museichef Ted Hesselbom från Sigtuna Kommun.
Från och med nu har Sigtuna Museum övertagit ansvaret över ödet för bunkern ”Lupinen”.
Vid mötet beslöts att föreningen kommer att få nycklar till bunkern för att kunna övervaka och se till att inte vidare skador tillkommer  i anläggningen t.e.x vattenläckor, skadegörelse o dyl.
Medel till att sanera anläggningen kommer dock inte tilldelas museet förrän tidigast 2017.
Detta innebär att fuktskador och liknande kommer att tillta.
Akut just nu är att se till att ventilationen ses över och att dieseltanken töms.
Vi återkommer med vad vi i FMB kan tänkas att bidra med.
Bra att det händer något även om det går sakta!
Vi får hoppas att det blir något vettigt/bra med slutresultat för ”Lupinen”.
Mer info kommer ni få vid nästa föreningsmöte. Läs också mer om Lupinen längre ner på den här sidan.


Senaste nytt mars 2016

Den 4 mars fick vi ett mail från museichefen på Sigtuna museum med den här texten:

Angående  Kommunledningsbunkern i Sigtuna kommun.
Vi på Sigtuna museum tycker att Kommunledningsbunkern har ett stort kulturhistoriskt värde som byggnad och företeelse från senare delen av 1900-talet. Den är ett minne av ett upplevt kärnvapenhot och den typ av förberedelse som till stor del präglade århundradet efter de stora världskrigen. Öst-väst och USA-Sovjet med begrepp som kalla kriget och terrorbalansen utmärker tiden.
Denna lokala förberedelse är ett intressant avtryck av denna tid. Inredningen är en avgörande del av kulturarvet.
Just nu är bunkern i det kommunala fastighetsbolaget Komfasts ansvar.
Sigtuna museet har anmält sitt intresse för att förvalta bunkern som ännu en historisk byggnad i museets samling. Vi inväntar nu beslut eller ett möjligt uppdrag att utreda förutsättningarna för att bevara bunkern kulturhistoriskt samt öppna upp den för allmänheten.
Det är bra att bunkern har en vänförening.
Med vänlig hälsning
Ted H. Museichef Sigtuna Museum & Art

Läs mer Bunker från Kalla kriget i Märsta
och här Så här ser det ut i bunkern _ Märsta

Läs också här