Historiskt skytte

Nere Albert Elvings colt 1861
Nere Albert Elfving från Växjö var major vid New Yorks 48:e infanteriregemente under det amerikanska inbördeskriget och blev senare befordrad till överstelöjtnant. Hans revolver stals från ett museum i delstaten Pennsylvania på 60-talet. Nu har man hittat/beslagtagit revolvern och mycket annat från en 78-årig man som bevarade föremålen i sin lada.
Det var FBI som gjorde beslagen och nu återbördas Elfvings Colt Mod.1861 till American Swedish Historical Museum i Philadelphia . Museet gläds åt att den här artefakten är tillbaka i sin samling eftersom det är en av fåtal objekt med koppling till den skandinaviska inblandningen i inbördeskriget i USA.


Samtliga vapen här är undantagna från licenskrav. Vi lånar vapen från Mickes Svartkrutsvapen för provskjutning inom föreningen (det är bara medlemmar inom FMB som får göra det under uppsikt av den stränge föreningsmedlemmen Micke).

svartkrut

Svartkrutsskytte inomhus REKOMMENDERAS INTE! Tänk alltid på säkerheten först av allt! Även om vapnen vi skjuter med är licensfria är det inga LEKSAKER!

Vad är licensfritt?

Av egentliga skjutvapen är det bara vapen som tillverkats före 1890 och inte avsedda för gastäta enhetspatroner undantagna från tillståndsplikten. En efter 1890 tillverkad replik av ett vapen gjort före 1890 är däremot tillståndspliktig. Övriga gäller undantag gäller ”skjutapparater” användning i byggindustrin, för slakt m.m. samt salutkanon. Läs mer om licensfritt vapenlagen 1996:67.


Chassepot 1867

En tråkig lördag i maj 2018 roade vi oss med att provskjuta en papperspatron laddad Chassepot 1867. Ett franskt nålgevär som användes av bl.a. den Franska armén. Detta ex, som vi fick låna av N.N, har tillhört 100 HäradsKompaniet i Husby-Långhundra.


Lerduveskytte

Lerduveskytte med Colt 44


Kaliber 22

En grå och tråkig söndag tog sig ordförande till Gävle för ett besök hos ”Kaliber 22 Vännerna”, en förening som enbart skjuter med gamla kaliber 22 vapen. Obs! licensbelagda.
Fick tyvärr inte fota några av skyttarna då man inte vill synas på bild pga. risken för inbrott.


ALMINA skjutövningsapparat

Skjutövningsapparat avsedd för kronans M/96 gevär. Apparaten är avsedd för att ”torrträna” inomhus och är anpassad för att efterlikna 200 och 300 m fältskytte.
Kort sagt så stoppar man in ett antal stänger i pipan som aktiveras av tändstiftet (slagstiftet i geväret) som i sin tur påverkar en nål som pickar hål i den lilla papptavlan då man siktar och avfyrar vapnet mot den mittre av de målade tavlorna som är på den målade skjutbanebilden i plåt. Träffbilden går sedan att se på den bakre papptavlan, vilken finns i olika varianter.


Polisen kan inte skilja på licens- och licensfria vapen. Läs vad som hände Jeff Metz (SIX GUN) när han fick besök av lagens långa arm. Artikeln är hämtad från Jaktjournalen 3/2015.


Vad är en gastät patron?

Gastäta patroner är licensbelagda, oavsett om de är laddade med röksvagt krut eller svartkrut.

patroner 1

Fr.v. Smith karbin, Chassepot, 12.7 Rolling Block och en kaliber 22 patron

På en gastät licensbelagd patron sitter tändhatten i hylsan och på icke-licensbelagda hylsor finns bara ett litet hål och tändhatten sätts på vapnets tändnippel. Vilket innebär att patronen inte är gastät!

För att få köpa gastäta färdiga patroner till olika vapen måste du visa upp en giltig
vapenlicens för den avsedda patronen du vill köpa. Men om man vill så kan man köpa allting som lösgodis. För att inhandla tändhattar, tomhylsor, kulor och krut behövs ingen licens.
Men tänk på att om du monterar ihop alla bitar, så att du får en färdig patron för avfyrning
krävs det vapenlicens för innehav av patronerna. Men att ha allt i bitar är helt lagligt.

bitar

Färdiga patroner till din gamla Remington tillverkar du enkelt med hjälp av lite snabblim och cigarettpapper

patroner till Remington


Pipsprängning!
Det är inte ofta det sker olyckor med skjutvapen.  Men det händer dock ibland!
De flesta olyckorna sker vid jakt av vilt.
FMB var med om en pipsprängning med musköt den 25/4 2015.
Den här gången gick det bra och ingen kom till skada.
Vapnet i fråga var i gott skick och laddades efter konstens alla regler.
Ändå var olyckan framme!

Micke Svartkrut har nu kikat på Postdammen och tror att orsaken till att pipan sprängdes
troligen beror på att pipan har blivit så skitig att när vi laddade den så kom inte kulan ända ner till krutladdningen, vilket innebär att det blir luft i mellan krutet och kulan.
Alltså lika med en rörbomb = pipsprängning.

Det är inte bara gammalt ”skit” som det kan gå illa med om oturen är framme!
Här är en bild på en 22 Hornet-patron (5,6 x 36 R/K-Hornet) som har råkat ut för s.k. hylssprängning.

pipsprängning
Laddar du om dina hylsor så var noga med att kolla att de ser justa ut och inte börjar bli utmattade.
Samma sak om du ser en minsta antydan till en spricka – släng hylsan.
Var rädd om dig!

Det är som sagt inte bara gammalt skit som det kan gå illa med! Även nytt junk kan djävlas!


Provskjutning

Rogers & Spencer
Lördagen den 29/8 2015 fick FMB äran att provskjuta en Rogers & Spencer kaliber 44 som vi fick till låns av Micke Svartkrut.
En trevlig ”leksak som passar dom flesta”.

Potsdam 1826 kal. 69, 14 februari 2015

Musköterna togs in av guvernören William Dennison till Camp Chase (Columbus, Ohio) för att användas av 23 Infanteriregementet 2 Komp.
23 Regementet Ohio volontärinfanteri bildades den 11 juni 1861. Regementet deltog i 10 stora slag under åren 1861-1865.
Över 300 000 soldater ingick i regementet under kriget varav 35 475 soldater dog i strid.
Två av soldaterna i 23 komp. blev senare Presidenter i USA. Rutherford B. Hayes 4 Mars 1877–
4 Mars 1881 och William Mckinley 4 Mars 1897–14 September 1901, den senare dog under sin ämbetstid som president.
Potsdamen med sin slätborrade pipa blev aldrig vidare populär hos soldaterna då man föredrog mera moderna vapen t.ex. den långa Springfielden. Potsdam musköten tillverkades i staden Potsdam, Tyskland, där av namnet. Potsdamsmusköterna användes av både Nord- och Sydstatsarmén under civil war. Den musköt vi provsköt har hört till Nordstatsidan.
Många vapen har namn efter sin skapare, orten eller staden där vapnen tillverkats.


Remington 1858 Army 44 på Hembanan 1 februari 2015

Den här lånade (gissa av vem?) revolvern är tillverkad 1861 och har fyra stycken så kallade Killing Notes.


Svamplåsbössa

svamplås

Svamplåsbössa

Nedan är hämtat ur Josef Alms bok  ”Arméns eldhandsvapen förr och nu”

”På Gustav Vasas tid omtalas i Sverige svamplås, sint- eller fyrlås och snapplås. Svamplåsen voro luntsnapplås, där hanarna hade fnöskrör. De användes i Sverige redan före Gustav Vasas tid och voro säkerligen lika de i Tyskland brukliga. År 1554 tillverkades på Gripsholm bl.a. 6 svamplås med nya munster. År 1560 funnos i rikets alla rustkammare 647 bössor med svamplås.”

Anledningen till att armén använde svamplås istället för luntlås berodde på bristen på den dyrbara luntan. Fnöske till svamplås tillverkades inom landet i obegränsad mängd. Detta vapen är byggd kring en pipa från tidigt 1600-tal. Träet kommer från en utriven kyrkinredning som kan den drokronologiskt bestämmas till 1500-talet. Låset är byggt av värmländske Volfgang Hess efter en tysk förlaga. Vapnet  har solsikte. Livrustkammaren äger några liknande svamplåsvapen tillverkade i Dresden resp. Nürnberg på 1580-talet.

Jag skjuter m/1791 20 mm. med 10 gram svartkrut (145 grain)och 45 grams kula.
Rekylen är ordentlig men behaglig eftersom den inte är så rapp som på en modern bössa.


Provskjutning av Smithkarbin


Provskjutning av Remington 1858 kaliber 36 på ”Plåtbanan”

OBS! Lägg märke till skyddsutrustningen!
Ögon skydd!  Hörselskydd!
Och krutsläckare (i vänster hand).


Engelsk Enfield, Tower 1862, kaliber 58

Karbinen tillhörde sydstadsarmén under amerikanska inbördeskriget (1861-65)

The last Confederate banjo player

The last Confederate banjo player