Bunkern ”Berget”

För en tid sedan efterlyste vi om någon visste något om anläggningen/bunkern ”Berget”.
Nu ha vi fått uppgifter om vad bunkern har haft för funktion! Läs mer här