Lite av varje

Sverige och förintelsen, del 1

Hur förhöll sig Sverige under kriget? Borde vi ha hjälpt till mer i förhållande till judarna och mindre i förhållande till tyskarna, som när vi under minst tre år lät transportera sina trupper genom Sverige från t.ex. Norge till Finland! Åren 1933 till sent 1946 var en tid präglad av mod, men även av försiktighet och rädsla, samt av nationell egoism och generositet. Bör vi skämmas för att Sverige ihop med Schweiz 1938  krävde att tyskarna skulle märka alla judiska pass med ett stort ”J”, så att gränspoliserna  lättare skulle kunna upptäcka eventuella judar och avvisa  dem? Visst hjälpte vi även judar, som när vi helhjärtat 1943, med stor empati, hjälpte de danska judarna att komma över sundet och finna sig till rätta här i Sverige. För detta tackade danskarna oss för efter kriget och erbjöd Sverige en stor summa pengar för Sveriges utgifter för danska judar. Även norrmännen tackade Sverige för att vi tog emot norska flyktingar under 1940 efter den tyska invasionen. Presenten från Norge var ett stycke mark utanför Oslo, Voksenåsen, som sedan 1960 är svenskt territorium.

Vita bussarna är någonting annat som är välkänt i detta sammanhang, liksom fotografier på Folke Bernadotte klädd i uniform på väg ner till Tyskland för att förhandla med de tyska nazisterna om att frigöra judiska fångar. Tyvärr var det inte judar utan skandinaviska fångar som Sverige och Bernadotte förhandlade om. Till slut fick även judiska fångar följa med bussarna norrut mot Sverige, men av de 19.000 passagerarna var endast en liten minoritet judar! Det sägs att Sverige hjälpte ca 45.000 judar under kriget, men den verkliga siffran är dock betydligt lägre, man talar om ca 3-000-4.500 judar. Vi återkommer om de vita bussarna i nästa avsnitt!


Kalla kriget och pulvermoset!

Herbert Felix

Herbert Felix

Visste ni att pulvermoset togs fram av Herbert Felix strax efter andra världskriget och under det  pågående Kalla kriget ? Om inte, så tar jag det från början! Herbert Felix föddes den 9 Juli 1908 i dåvarande Österrike/Ungern  (nuvarande Tjeckien) i en klassisk judisk gurkodlande familj. Uppväxten präglades av krig och oroligheter, men trots det var Herbert familjens och deras företags ansikte utåt. Han tog hand om exporten och reste runt i det krigshärjade Europa!
På en av sina affärsresor i Sverige träffade han och förälskade sig i Kerstin Cruickhank från den svensk-skotska företagarfamiljen bakom Göteborgs Kex.1937 gifte de sig och Herbert  lämnade sitt hemland  och därmed den överhängande risken att drabbas av förföljelse av Hitlers Nazityskland. Hans övriga familj blev dock kvar i sitt hemland.
I Eslöv kom han i kontakt med en ättiksfabrik med anor från 1870-talet. Produkten (ättikan) hade börjat säljas för att familjer själva skulle kunna göra ättiksinläggningar. 1939 startade samarbetet med att producera och sälja färdiginlagda gurkor. Efter ett par år blev Felix, som vi känner det idag, företagets namn. Vid sidan av framgångarna kämpade Herbert i flera år med att få hem sin familj utan att lyckas. Hans familj; föräldrar och bror dog i Auschwitz, vilket han fick reda på först efter krigets slut. Under en period stred Herbert Felix också själv i kriget på de allierades sida (officer för de exil tjeckiska trupperna  och stred i Frankrike). Efter kriget blomstrade affärerna och Felix blev störst i Europa på gurkkonserver!

Felix fabriken. Herbert med en anställd

Felix fabriken. Herbert med en anställd

Och så var det detta med pulvermoset! Det är inte svårare än att det svenska försvaret behövde lätt transporterade livsmedel med låg vikt. Felix kom då med pulvermoset som genast blev deras största succé och storsäljare. Potatismos på pulver blev mycket populär och lanserades sedan på den privata marknaden. Därefter konserver typ köttsoppa, ravioli, pytt i panna ,för att inte tala om storsäljaren Felix tomatketchup. Herbert Felix dog i Torekov den 6 maj 1973!
Företaget är i dag en av Sveriges största bolag!


Fältpost

Fältposten kom till och började användas av Axel Oxenstierna under Polska Kriget 1628.
I fredstid kallas Fältposten för Militärpost/brev och fältpostverksamheten upphörde 2008.
På framsidan av kuvertet skrev man som på ett vanligt brev mottagarens namn och adress
(bild 1)

På baksidan skrev man sitt namn och det fältpostnummer som man fick av sitt befäl.
(bild 2)

Sedan 1929 fanns i fältpostkuvertet ett särskilt svarsmärke inkluderat vilket de anhöriga kunde använda vid korrespondens, ett märke gäller för vikt om högst 500 gram. Tanken med att svarsposten var adresserad med fältpostnummer och inte ortsnamn eller dyl. var för att ingen skulle veta var soldaten eller hans förband befann sig. Det underlättade också utdelningen då det sällan fanns några riktiga adresser ute i fält då man låg ute i skog och mark!
(bild 3)

Vi prövade att posta ett gammalt Militärbrev från norra Uppland till Södra Uppland och det gick alldeles utmärkt! Vi fick ingen stämpel på själva frimärket men en Nord Post stämpel längst ner till höger på kuvertet! Vi har censurerat adressen till mottagaren bara för sakens skull!
(bild 4)


Karl den XIII


En gråmulen och tråkig dag på jobbet livades min tillvaro upp lite grann av det jag hittade i statens fastighetsverks gömmor vid Rosersbergs Slott! Två stycken sex pundiga kanonrör prydda med Karl den XIII:s namnchiffer från 1811. Kanonrören är tillverkade av Stavsjö styckebruk och har jämte flera andra dylika kanoner bildat ett salutbatteri vid Rosersbergs kungliga slott. År 1883 skänkte Oscar II en likadan kanon till Armémuseum.  Troligen är även de åtta kanoner som funnits vid Rosersbergs Slott en gång i tiden skänkta dit av Kung Oscar! Två sex pundiga kanonrör finns idag (2019 19 26 ) kvar i Rosersberg i ett s.k. lager – vart resten har tagit vägen vet nog ingen?


80 år sedan kriget tog slut – och allt var tyskens fel!

Nu har det gått 80 år sedan andra världskriget tog slut och det firas (?) lite här och var!
Som det bör sig faller alltid den onda skuggan på de tyska soldaterna och deras ledare Hitler.
Visst fanns det onda tyskar och deras ledares handlingar är enligt mig ( ORDF.FMB.) helt och hållet galna och oförsvarliga. Har dock aldrig förstått varför vissa länder slipper ondskans stämpel och istället kan se sig som hjältar och vinnare i detta fasansfulla krig! Finnarna som stred och var stora tyskvänner, Italien som anslöt sig frivilligt och med stor glädje till den tyska förintelsemaskinen …
Alla dessa frivilliga soldater från världens alla hörn, Japanerna som var grymmast av alla och som även de stod på Hitlers sida. Eller som ryssarna? Visst, en del bytte sida (som Sverige) när det började gå dåligt för ”Stor-Tyskland” men de stred ändå för fel sida när det begav sig!
Eller som alla dessa pakter som slöts under andra världskriget! Här är en av pakterna!

MOLOTOV-RIBBENTROP-PAKTEN
Samtidigt som Hitlers arméer marscherade in i Paris i juni 1940, rullade Stalins Röda Armé in i Riga efter att dessa länder hade kommit överens om att dela Europa mellan sig. De hade givit varandra fria händer och det första offret var Polen, som delades och raderades från kartan. Pakten handlade om non-aggression mellan de två diktaturenar och Hitler fick Stalins hjälp med att invadera våra grannländer Danmark och Norge samt neutrala Nederländerna, Luxemburg, Belgien och Frankrike. Diktatorerna stödde också varandra genom ett omfattande handelsutbyte med matleveranser och militär hjälp, Sovjet fick framförallt tysk militär utrustning, stridsvagnar, flygplan och bandvagnar. I utbyte drevs tyska stridsvagnar med sovjetiskt bränsle, de tyska bomberna innehöll sovjetiskt krut och kulorna mot brittiska soldater i Dunkerque var mantlade med sovjetisk kopparnickel. Bara med Stalins aktiva stöd, kunde Hitler agera västerut så som han gjorde. Även Stalins härjningar i Europas östra delar möjliggjordes med Hitlers aktiva stöd. Det är undertecknandet av Molotov-Ribbentropp-pakten mellan Stalin och Hitler som vi ska minnas på 80 års dagen den 23 augusti 1939. Nu 80 år senare ser vi hur pakten delvis fortfarande gäller, trots att Sovjet fallit och en rad länder återfått sin självständighet. I paktens hemliga paragrafer beskrevs hur Europa skulle delas upp i ”intressesfärer” där bland annat Estland, Lettland och delar av Litauen och Polen ingick i Rysslands sfär. Detta är något som Ryssland fortfarande eftersträvar.


Årsringar i Norge
Nazitysklands ockupation av Norge tycks ha lämnat avtryck i naturen som syns än i dag!
Många träd i norska Kåfjord saknar helt och hållet årsringar från 1945. Forskare tror att det har att göra med att det tyska slagskeppet Tirpitz (bild) låg i fjorden under andra världskriget. Tyskarna försökte kamouflera det med kemisk dimma för att undvika att träffas av flyganfall. Forskarna tror att den artificiella röken/dimman skadade barren på träden, utan barr ingen fotosyntes, vilket behövs för att årsringar skall bildas i trädets stam. Träd inom fyra kilometers radie från platsen där Tirpitz låg tycks ha påverkats. Tirpitz som var systerfartyg till Bismack sänktes av RAF den 12 November väster om Tromsö 1944.


Den svenske hjälten i Normandie

I början av filmen ”Rädda menige Ryan”skildras hur C-kompaniet i amerikanska 2:a Ranger-bataljonen anfaller Omaha Beach och sektorn ”Dog Green” på D-dagen 6 juni 1944. C-kompaniets chef, spelad av Tom Hanks, hette i verkligheten inte Miller som i filmen, utan Ralph Goranson, ursprungligen Göransson!

Han föddes i ett svensktalande hem i Chicago 1919. Hans far Einar var från Mönsterås i Småland och mamma Agnes var från Norge. Goranson utbildade sig till infanteriofficer, men tröttnade på den vanliga armén och tog värvning som Ranger. Två bataljoner Rangers landsteg med den första anfallsvågen mot Normandie på D-dagen. Goransons C-kompani skulle anfalla Pointe de la Percée i västra ändan av Omaha Beach och slå ut kanonerna som väntades finnas där. Goransons trupper steg i land halv sju på morgonen. Kompaniets två båtar utsattes för en förödande beskjutning. Goranson var i den högra båten som skadades och sjönk och de förlorade tio man som inte ens kom i land. När Goranson sprang över stranden snurrade han runt flera gånger, utan att förstå varför? Senare upptäckte han nio kulhål i sin stridsutrustning och förstod att det var kraften av kulorna som fått honom att rotera. En tredjedel av Kompaniet gick förlorad på vägen över stranden och en tredjedel var redan skadade.
Goranson såg att vägen upp till deras mål var oframkomlig då en stor bunker blockerade vägen dit. Efter att de till slut hade kommit upp på höjden genom att klättra upp för en brant klippa hamnade de i en labyrint av värn och skyttegravar. De lyckades slå ut fienden värn för värn. Efter att de slagit ut skyttegravarna tog Goranson med sig en patrull till Pointe de la Percèe, men batterierna där hade redan slagits ut av flottans kanoner. Det som händer i inledningen av ”Rädda menige Ryan” stämmer alltså ganska bra, men Goranson och hans kompani var definitivt inte inblandade i jakten på någon menige Ryan som i filmen. Ralph Goranson tilldelades USA:s näst högsta militära utmärkelse, Distinguished service Cross, en medalj som tilldelas ut för exceptionellt hjältemod med risk för det egna livet. Över 16 miljoner amerikaner tjänstgjorde i kriget, men bara 5000 fick medaljen DSC. Han tilldelades även en Bronze Star medalj.

Ralph Goranson avled den 14 november 2012.


Vietnam-kriget

En kort filmsekvens spreds som en löpeld över hela världen 1968, som gjorde att vi fick upp ögonen för Vietnamkrigets grymheter! Det har idag (20180204) gått exakt 50 år sedan bilden/filmen på avrättningen i Saigon togs.

Klippet är filmat av Vo Suu, kameraman på NBC News i Saigon. Det visar hur en ung vietnamesisk man förs fram på en gata med bakbundna händer. Efter några sekunder dyker en polis upp, det är den 37-årige polischefen i Saigon, Nguyen Ngoc Loan. Nguyen för upp ett vapen mot mannens tinning och skjuter honom. Nästan alltid när det skrivs om denna avrättning, talas det om att han sköts med en ”pistol”. Detta är helt fel, som man tydligt kan se på bilderna som togs vid tillfället, använder gärningsmannen en revolver, Smith & Wesson 38:a. Denna avrättning väckte avsky och kravaller över hela världen och kom att bli lite av en vändning mot Vietnamkriget Det man dock inte gärna pratar om eller känner till, är att mannen som avrättas på bilden/filmen, som heter Nguyen Van Lem, bara några timmar innan begått fruktansvärda handlingar! Van Lem som var soldat i den nordvietnamesiska FNL-armen hade tagit en sydvietnamesisk löjtnant, Nguyen Tuan och hans familj till fånga. När Tuan vägrade lära Van Lem hur man körde lägrets stridsvagnar skar han av hans hals och även så på hans sex barn och 80-åriga mamma.


Folkets mottagare

Den 18 Augusti 1933 presenterade Otto Griessing en av den politiska kommunikationens största innovationer. Platsen var radioutställningen i Berlin och innovationen var en ny radioapparat, Volksempfänger (ungefär ”Folkets Mottagare”). Radioapparater var förvisso inga nyheter men Volksempfänger var rekordbillig, såldes på avbetalning och tog i praktiken bara in tyska och österrikiska radiostationer. Även om en del tyskar kallade den ” Goebbels käft” så bidrog den till att öka antalet radioapparater i Tyskland från 4,5 miljoner till 16 miljoner mellan 1933 och 1942. Volksempfänger innebar att den nazistiska regimen snabbt fick en direkt kanal till det tyska folket och deras uppmärksamhet. Armén skapade i samma veva en speciell division, Funkwarte, som såg till att ingen tysk lyssnade på annat än den statliga Reich-Rundfunk. Det skedde genom oanmälda hemkontroller men även genom att man installerade stora högtalare på allmän plats för särskilda viktiga sändningar, som den storslagna ” Stunden Der Nation”-programmen med musik och Hitler-tal.


Arvet efter Hitler
Nu när julen närmar sig kommer jag att tänka på allt som har med de eld och lyktor att göra som tyskarna (nazisterna) ”uppfann”.

En sådan sak är den Olympiska elden. Den viktigaste symbolen för de Olympiska spelen är just elden. Den infördes i de Olympiska spelen 1928 i Amsterdam. En arkitekt kom på idén att ha en eld som skulle brinna medan spelen pågick.
Det var dock tyskarna (nazistpartiet) som införde idén med att elden skulle föras fram med en fackla.  Sedan Olympiska spelen i Berlin 1936 färdas elden från Olympia med en stafett till OS-stadion. Detta var ursprungligen en idé av Carl Diem, ordförande i den tyska OS-kommittén 1936. Idén godkändes av propagandaministern Joseph Goebbles lagom till OS-invigningen 1936. Allt filmades/dokumenterades av Hitlers favoritfilmare Leni Riefenstahl (1902-2003) som även stod bakom filmer som t.ex. Viljans Triumph.


Arvet efter Hitler
Hugo Boss
Hugo Ferdinand Boss föddes i Metzingen, Tyskland, den 8 Juli 1885. Han grundade sitt klädföretag i Metzingen 1923 och en fabrik 1924. Företaget producerade skjortor, jackor, kostymer m.m.
hugo-770x298
Boss gick med i nazistpartiet 1931, två år innan Hitler kom till makten i Tyskland.
Hösten 1932 var den helt svarta SS-uniformen framtagen och skulle ersätta SA:s bruna skjortor. Hugo Boss producerade dessa svarta uniformer tillsammans med de bruna SA-skjortorna och de svart-bruna uniformer som HitlerJugend använde. Uniformerna tillverkades av judar och krigsfångar.
Hugo Boss var gift med Anna Katarina Freysinger. 1914 tog han värvning i armén och tjänstgjorde under första världskriget som korpral.
Han fick två barn, Gertrud och Siegfried Boss. Hugo dog 1948 men hans företag lever kvar och är idag en av världens ledande modehus.


Arvet efter Hitler
Åsa-Nisse

Åsa-Nisse (dvs.”Nisse på Åsen”) eg. Efraim Erik Nillson, är en litterär figur som förekom första gången i novellform i veckotidningen Tidsfördrif (Nr 51,1944).

cederholm

Skaparen till ”Åsa-Nisse” var Stig Cederholm men han var även känd som nazistsympatör  och SS-frivillig, vilket blev allmänt känt först under 1950-60-talet.
Stig var även känd som antikommunist och i slutet av 1930-talet deltog han i Spanska inbördeskriget på Francos sida som frivillig soldat.
Han tog senare värvning hos Tyska SS militära styrkor (Waffen-SS) och tjänstgjorde bl.a i Norge och Ukraina.
Under en period på 1940-talet var han intagen på Sidsjöns Mentalsjukhus. Stig föddes i Jönköping 21 Januari 1905 och avled i Växjö 17 april 1980.
Men Åsa-Nisse lever än idag!

John_Elfstrom-Asa-Nisse

John Elfström som Åsa-Nisse


Om kriget kommer

”Om kriget kommer” var en skrift ursprungligen utarbetad av Försvarsstaben, som fr.o.m. 1943 delades ut till alla hushåll. Skriften innehöll anvisningar och råd till civilbefolkningen i Sverige i händelse av krigsliknande tillstånd – från första flyglarmet (Hesa Fredrik, VMA-systemet, som du kan läsa mera om under rubriken Lupinen) till motståndsrörelse.

OmKrigetKommer-utrymning1+2

Två sidor ur Om kriget kommer – vägledning för Sveriges medborgare, 1961.

Från 1950-talet och i årtionden fanns ”Om kriget kommer” också i slutet av samtliga delar av telefonkatalogen.

Det var inte bara ”Om kriget kommer” som delades ut till hushållen, ett annat exempel på skrift som delades ut var ”Du och ditt land” – försvarets medborgarbok från 1965.
Idag gör man inte några utskick till hushållen. Istället förlitar man sig på att befolkningen letar information på ”nätet”. Hur många gör det tro?
Näe, det var nog bättre förr.


Hemlig ubåt!
En dag i december tog vi oss till Waxholmskastellet med färjan Granat och fick vi se den ”hemliga” nya svenska ubåten.
Är det någon där ute som vet något om ubåten? Hör gärna av er till FMB.
Det enda som jag själv vet är att den kan dyka på mindre än tio meter.
På bilderna jag tog är man ute och provkör/testar ubåten.
Kul att få se den på nära håll.


Arvet efter Hitler

Mein+Kampf
Adolf Hitler skrev ”Mein Kampf” i två band under mitten av 1920-talet. Det första när han satt fängslad efter ett misslyckat kuppförsök i München 1923. Det andra bandet tillkom efter hands frigivning och gavs ut 1926. Till en början blev de båda böckerna ingen större framgång. Hitler betraktades som en nolla, och hans parti, nazistiska NDAP, förbjöds efter kuppen. Men i takt med politiskt avancemang som slutligen ledde fram till maktövertagande 1933, ökade intresset för böckerna, som 1930 slogs samman i den första så kallade folkutgåvan. När Hitler tog sitt liv våren 1945 kunde upplagesiffran summeras till över 12 miljoner exemplar.
Sedan 1946 har den varit totalförbjuden i Tyskland. Efter kriget ålade supermakterna delstaten Bayern att förvalta upphovsrätten till boken och effektivt hindrat tryckning och publicering.
Men rätten upphör efter 70 år och 2016 kan de inte längre hindra någon från att ge ut nazi-diktatorns skrift.
Nyutgåvan kommer att kosta 600:- och trycks i 4 000 ex. En online version är också planerad.


Arvet efter Hitler
Görings jaktstuga
Herrman Göring föddes den 12 Januari 1893 och kom senare att gifta sig med Carin Fock.
Göring som var Löjtnant under första världskriget var en mycket framgångsrik stridspilot. Under sin aktiva tid sköt han ner 22 fiendeplan.
1935 utsågs han till befälhavare för Luftwaffe.
1938 blev han Hitlers ställföreträdare, 1939 utnämnd till rikskansler och utsågs 1940 till riksmarskalk.
Efter andra världskriget ställdes Göring inför rätta inför den internationella militärdomstolen i Nürnberg och dömdes till döden, men natten innan han skulle avrättas, begick Göring självmord genom att svälja en Cyanidkapsel.

2012, när jag och en kollega skulle utföra vissa arbeten på ett gammalt militärt övnings- och skjutfält, hittade vi ett gammalt fint igenbommat hus.
Fönster och dörrar var förstärkta med tjock plåt och låsta med grova stålreglar.
Vi tyckte det verkade lite skumt och jag frågade runt lite bland folk som jobbade på fältet. Det visade sig att huset hade tillhört Herrman Göring som hade använt huset vid sina jaktresor till Sverige. Man försöker att tala lite tyst om huset då man inte vill ha dit vissa oönskade grupperingar eller för att inte huset skall saboteras.
Det är förövrigt inte det enda stället där Göring har bott i här i Sverige.
Dels var han inlagd på Långbro mentalsjukhus och bodde med sin fru Carin under 1925 till 1926 på Odengatan 23 i en hyreslägenhet i Stockholm (nuvarande Odengatan 27).
ORDF. FMB.


Nobelmiddagen
Vet inte vad som serveras till Nobelgästerna 2015, men det var andra bullar förr i tiden. Nobelmiddagarna har sedan starten 1901 varit ”fine dining” åt det franska köket till. Men inte ens den finaste av alla middagar har varit opåverkad av världsläget.
Efter första världskriget bantades rätterna ner till fyra och efter andra världskriget till tre. Under första världskriget var man snabb att inse allvaret i världen, så pengarna som skulle ha lagts på banketten, skänktes i stället till Röda korset. Samma sak under andra världskriget.
När första världskriget var slut utsåg man visserligen pristagare men de premierades inte förrän 1920. Då  kunde man ana i menyn att Nobelstiftelsen både försökt hålla tillbaka lyxen, men ändå också lockats av att slå på stort.

NobelBanquetMenu1909

Menu 1909

NOBELMENYN 1920
Consommé med säsongens färska grönsaker.
Kall lax med griljerade tomater och haricots verts.
Rådjurssadel med kronärtskocksbotten.blomkål hollandaise och sparrisknippen.

NOBELMENYN 1945
Champinjonsoppa à la creme.
Rensadel à la Suédoise med smörkokta haricots verts.
Glassbomb à la ”Stadshuset”.

ORDF.FMB. NOBELDAGEN 2015


Farkostfynd söder om Öland

Fredagen den 6 november 2015 upptäckte Företaget Nord Stream vid en rutinkontroll med undervattenskameror ett föremål vid bolagets gasledning söder om Öland, men dock utanför svenskt territorialvatten.
Företaget tog kontakt med Kustbevakningen som i sin tur tog kontakt med Försvaret.
Det man har hittat är ett Minröjningsredskap av modellen Seafox Atlas.

SeaFox-Mine-Disposal-Vehicle
Föremålet ligger längs med gasledningen och har inte skickat ut sina skalpeller
i fören. Det finns alltså inget som tyder på att föremålet har misstagit pipelinen för en mina.
Normalt sett dras minröjningsredskapet av en vajer från en båt.
När en misstänkt mina hittas lossas redskapet som spränger både sig själv och minan.
I området finns ett stort antal minor från första och andra världskriget och varje år
sker operationer för att oskadliggöra dem. Det  är ännu inte klarlagt vilket land redskapet kommer ifrån.
Seafox Atlas tillverkas i Tyskland av Atlas Elektronik GmbH i Bremen.
Företaget har dock dotterbolag i flera länder som USA, England, Canada, Finland, Korea och Indien.
Försvaret kommer troligen att spränga föremålet.

Senaste nytt; mysteriet är nu löst. Ubåten är SVENSK

En obemannad explosiv miniubåt har gäckat försvaret.
När den hittades utanför Öland gjordes bedömningen att den med stor sannolikhet inte var svensk. Nu har det visat sig att Försvarsmakten tappade bort ubåten 2014.
”Farkosten, som styrs med hjälp av en kabel. förlorades när kabeln gick av i samband med en övning. Förlusten skedde under våren 2014 långt ifrån den plats där den hittades”.
U-båten har nu skrotats.


Raggarflaggan

Att raggarna har sydstatsflaggan på sina vrålåk har väl alla sett! Det började på 50-talet då man skulle visa att man var en rebell!

rebelflag-657x360
Det som idag benämns som ”Sydstatsflaggan” är en kär symbol för Ku Klux Klan.
Flaggan var till en början slagfältsflagga för Tennessees armé och är idag en välkänd symbol för den amerikanska södern, trots att den varken representerat  Amerikas konfedererade stater  såsom nation eller officiellt erkänts som nationsflagga.

”The confederate flag” kallas också för ”Rebel  flag” (Rebellflaggan) eller ”Dixie Flag”.


Apropå Nobelpris

I ett brev till Nobelkommittén 1939 nominerades Hitler av en Svensk riksdagsman, Nils Brandt, till Nobels fredspris. Efter protester och påtryckningar från andra riksdagsmän drogs förslaget tillbaka.
Andra diktatorer som på allvar nominerats till samma pris är Mussolini, Stalin och Haile Selassie.

Knut Hamsun

Knut Hamsun

Knut Hamsun tilldelades 1920 Nobelpriset i litteratur.
Tretton år senare (1943) sände Hamsun sin Nobelprismedalj som gåva till den nazistiske propaganda ministern Joseph Goebbels. Anledningen var att den norska författarinnan Sigrid Undset uppgivit att alla Skandinaviska Nobelpristagare, förutom Hamsun, donerat sina medaljer till Finlandshjälpen.
Hamsun lät Goebbels få veta att han inte kände någon ”som så outtröttligt år efter år har skrivit och talat för Europas och mänsklighetens sak så idealistiskt som ni, herr minister”. ​


Ubåten ”Som”

Som

Den ryska ubåten ”SOM” har skapat stora rubriker i veckan efter att den hittades av två vrakletare utanför Upplandskusten.
Ubåtens namn ”Som” är ryska för Mal – i Sverige skulle ubåten således hetat ”Malen”.
Att man i tidningar och TV-nyheter kallar den för ”Catfish” är helt enkelt på grund av att det är det engelska ordet för Mal.
Ubåten började sin resa vid förra sekelskiftet. Den sjösattes den 2 Juni 1901 i USA på ett varv i Louis Dixon,New York och hette då ”Fulton”.
Ubåten byggdes av ubåtspionjären John Philip Holland och döptes efter den berömda uppfinnaren Robert Fulton.
Under den här perioden hade Ryssland stort intresse av att köpa ubåtar i Amerika och följaktligen skrevs ett kontrakt den 28 april 1904 där ägarskapet av ”Fulton” övergick i ryska händer. Ubåten döptes om till ”Som” den 31 maj 1904.
Några veckor senare skickades den nedmonterade ubåten via fartyg till St. Petersburg.
När det Rysk-Japanska kriget bröt ut lastades ”Som” på ett tåg och kom fram till Vladivostok den 29 december 1904, där den genomförde en rad patrulluppdrag.
Från Vladivostok skickades ”Som” till Svarta Havet, där den kom att operera under första världskriget. I Juli 1915 lastades ”Som” återigen på ett tåg, den här gången tillbaka till St. Petersburg.
Ubåten baserades på Åland som då var under rysk kontroll och var på på uppdrag i Ålands hav när den upptäcktes av den Svenska kustångaren  Ångermanland. Kaptenen på Ångermanland
kunde se ubåtens periskop och att den därefter dök och sedan kolliderade med ångaren under vattenlinjen för att sedan sjunka.
Ubåten hade en besättning på 16 man och två officerare.
Men nu har man alltså efter alla dessa år hittat ubåten ”Som”.
Vila i frid tappra sjömän/Ordf. FMB.


Arvet efter Hitler

Adolf Hitler var ledare för det tyska Nazistpartiet (NSDAP) och var Nazitysklands diktator, Führer, mellan 1933 och 1945.
Efter andra världskriget förstörde man allt som hade haft att göra med nazismen!
Men en hel del saker lever vidare än idag, som t.e.x. drickan som kallas Fanta.

fanta

Läskiga nazister

Långt innan andra världskriget hade Coca-Colan spridit sig över hela världen.
I Tyskland tappades den första licenstillverkade Cola-flaskan upp den 8 april 1929, på Essener Vertriebsgesellschaft für Naturgetränke i Essen.
Man hade även en fabrik i Frankfurt am Main och det stora genombrottet för Colan kom i samband med Olympiaden i Berlin (1936).

Andra världskriget börjar

Kriget medförde råvarubrist, särskilt efter 1939 då britterna blockerade sjövägen till Tyskland.
Dr Schertelig (Coca-Colas chefskemist i Tyskland) fick i uppdrag att hitta en ersättningsprodukt som kunde framställas med inhemska råvaror!
Lösningen blev ett osannolikt hopkok på äppelskrutt och vassla den vätska som blir över när man ystar ost.
Med hjälp av kolsyra och färgämnen blev det dock till slut en riktigt drickbar ”Erfrischungsgetränk”
Men vad skulle man kalla den?
Chefen för fabriken (Max Keith) ropade, använd er fantasi och kom på ett namn för drycken!
Fanta ropade någon och sekunden senare var saken klar.
Läskhistoria var skapad.
Fanta som i ”Fantasie”, Fanta som i ”Fantastisch”.
1942 inställdes tillverkningen av Cola och tyskarna fick hålla sig till godo med Fantan.
I år (2015) fyller Fantan 75 år. 1965 kom Fantan till Sverige.


images (2)

Hur man kokar – läs Handbok för Kaffekokning vid Försvarsmakten


Snuskburken (M/40) minns nog alla som har gjort sin värnplikt i Sverige.
Trossen (har i Sverige funnits sedan 1600-talet, undrar om den finns idag?)
lagade mat under fältmässiga förhållanden och levererade sedan maten till de hungriga soldaterna i fält.
Jag vet inte hur andra gjorde men personligen lade jag in en plastpåse i matkärlet (snuskburken) för att slippa den besvärliga rengöringen under fältmässiga förhållanden. Ät, ta ur plastpåsen släng den och var glad!
Nada rengöring af matskärl här!!! Besticken slickade man av och stoppade i uniformsfickan.
Mätt o belåten, klar för strid!
Vegetarianen Adolf Hitlers favorit var duvor.
Den tyske naziledaren A. Hitler var förtjust i rätten petits poussins à la Hambourg, det vill säga duvungar fyllda med tunga, lever och pistaschnötter. Detta trots att han var världens mest ökända folkmordsvegetarian.

Officerarna hade även de sina ”snuskburkar”, dock lite justare än vad soldaterna på fältet hade att tillgå!
Maten serverades i rostfria byttor  och lades sedan upp på porslinstallrikar.
Den här servisen kommer från Rosersbergs slott (Infanteriskjutskolan).
Det är nog en och annan Kapten och Major som har fått sin mat serverad med de här prylarna!