Medlemskap

Medlemsavgiften är för närvarande minst 150 kr per kalenderår

Du kan också vara stödjande medlem och betalar då valfritt belopp

Plusgironummer 70 99 76-5