Draken

När Luftfartsverkets brand- och räddningsskola på Arlanda (Kolsta) skulle läggas ned 2003 gjorde jag (läs ordf.) ett flertal försök att få överta Drakenplanet som fanns på Kolsta.
J 35 F Draken  S/N  35515 (1968) tjänstgjorde, innan den hamnade på Arlanda, på flygflottiljen F10 Ängelholm.
Nej! Jag fick inte överta planet utan det finns idag i Bridgend, Storbritannien utanför firman Irvin-GQ. Företaget tillverkar nöd- och räddningsmaterial och levererade en gång i tiden fallskärmar till Drakens katapultstolar.
J 35 F tillverkades i 230 ex. mellan 1965 och 1972.

SAAB 35 Draken  är ett svenskt enmotorigt jaktplan som utvecklades av SAAB AB för det svenska flygvapnet, där det ersatte modellerna J 29, J 32 och J 34.
Draken exporterades även till Danmark, Finland och Österrike.
Totalt byggdes 644 ex. av Draken.
De tjänstgjorde i fyra olika flygvapen i sammanlagt 46 år (19592005).