månadsarkiv: november 2014

FMB

postbil

Föreningen för Militärhistoriskt Bevarande är en ideell förening med syfte att underlätta medlemmarnas möjlighet att ha tillgång till, dokumentera och om möjligt bevara och kunna presentera kulturhistoriska militära objekt, fordon, vapen och annan utrustning, främst från kalla krigets tid.