Om Kriget Kommer

Om kriget kommer – vägledning för rikets medborgare i händelse av krig, en 16-sidig broschyr som från 1943 delades ut till svenska hushåll. Läs mer här