En svensk värnplikt under kalla kriget del 5

Nufortsätter vår berättelse om ”Tallen” och hans värnplikt … läs mer här