Flyghistorik

Hör gärna av er om ni har något att fylla denna sida med!


Pilot begravs efter 77 år

Den 9 oktober 2021 begravdes andrepiloten Ernest N. Vienneau efter att ha legat i sitt bombplan på havets botten utanför den kroatiske ön Vis  i 77 år.

Projektet att bärga kvarlevorna leddes av den den svenske forskaren Bredan Foley på Lunds universitet.  1944 blev B-17 bombplanet beskjutet av  tyskt luftvärn på väg från Italien för att bomba tyska mål i Wien. Flygplanet skadades och Ernest träffades i huvudet och omkom troligen omedelbart!  Skadorna på planet var så stora att förste piloten insåg att de inte skulle klara sig tillbaka till Italien. Istället skulle de landa på en mindre bana på den kroatiske ön Vis men 100 meter från strandkanten tog deras bränsle slut och planet slog ned i vattnet. Alla ombord lyckades ta sig ut men man fick inte med sig Ernest, som blev kvar i det snabbt sjunkande planet. Hösten 2020 kunde en grupp ledd av Brendan Foley genomföra en bärgning av kvarlevorna av Ernest. Runt tio personer deltog i dykningarna som skedde på över 70 meters djup. Kvarlevorna transporterades till  USA där forskare från DPAA  (Defense  POW/MIA  Accounting Agency) kunde bekräfta att det var Ernest N. Vienneau.


Halvblinda piloter
Att se bra är helt avgörande för stridspiloter! Försvarsmakten har nu ändrat hållning och börjat tillåta personer som har gjort vissa typer av synförbättrande laseroperationer på ögonen att ansöka till stridspilot utbildningen. ”Detta gör att det nu öppnas möjligheter för fler kandidater att ansöka  till testerna för stridspilot” , säger ställföreträdande flygvapenchef, Anders Persson i ett pressmeddelande.


Finska flygvapnet slopar hakkorset år 2020

Efter att ha prytt de finska flygvapnets fanor och flygplan i 100 år tar det finska försvaret bort hakkorset! Nu mer än 75 år efter Nazitysklands sammanbrott plockar finska flygvapnet bort hakkorset som symbol. Det var tänkt att ske diskret, men händelsen spreds på Twitter och fick uppmärksamhet i internationella medier. Finland medger att den kontroversiella symbolen har vållat ”pinsamma missförstånd genom åren”. Det var den svenske greven Eric von Rosen som skänkte ett flygplan till det finska flygvapnet 1918 och som såg till att Finland kom att ha hakkorset som symbol på deras flygplan – alltså långt före Nazityskland! Den blå/vita svastikan var grevens adelsmärke som Rosen hade lackerat på det flygplan som han skänkte till Finland under det finska inbördeskriget, till den ”vita sidan”. Det finska försvaret/flygvapnet kom därefter att ha det som symbol på regementen för att hedra von Rosen. Det sista förbandet i Finland som kommer att ta bort hakkorset är luftstridsskolan.

Finlands flygvapens igenkänningstecken för flygplan med ett blått hakkors samt emblem och pilotmärke med ett svart hakkors 1918-1945 Finlands flygvapens igenkänningstecken för flygplan med ett blått hakkors samt emblem och pilotmärke med ett svart hakkors 1918-1945
Finlands flygvapens igenkänningstecken för flygplan med ett blått hakkors samt emblem och pilotmärke med ett svart hakkors 1918-1945

Under februari besöktes Flygvapenmuseet vd Malmslätt, Linköping!  Museet är ett svenskt statligt tekniskt- och kulturhistoriskt museum med utställningar om militärflygets utveckling från tidigt 1900-tal fram till idag! Museet etablerades och invigdes där det ligger idag den 8 mars 1984, men själva museet startades eller bildades redan tidigt 1912 och har även byggts ut under årens gång, senast 2009! Bakom bildandet av museet står bl.a. Östergötlands Flyghistoriska Sällskap som idag fungerar som stödförening för museet och arbetar aktivt  bl.a. med restaurering av flygplan! Samlingarna innehåller sammanlagt ett 60-tal flygplan och dess utrustningar! Vi var mest nyfikna på den DC-3:a som sköts ned av en sovjetisk Mig-15 över Östersjön 1952 och som hittades åter 2003!


Fält 54 Gimo

I juni 2019 besökte vi en s.k Bas 60 (Flygbassystem 60) mellan Gimo och Östhammar efter väg 288.
Här finns två fälthangarer bevarade och samtliga klargöringsplatser finns kvar efter vägen.
Denna vägbas var en s.k reservvägbas med anläggningsnummer 173 och kallades för Fält 54 (har troligtvis tillhört F16 Uppsala?).
Byggår tycks vara 1960 och ombyggd till reservvägbas/reservstartstråk 1965 till kortbana dvs. 800 meter lång bana.
Annars låg banornas längd på 1500-2000 meter och med en bredd på minst 12 meter.
Få bilister har nog tänkt på att det är själva start- och landningsbanan som de kör på!
Målet med det tänkta vägbassystemet var att göra det svårare för angripare att eliminera hela det svenska flygvapnet i en enda samordnad attack.
Vägbaserna var hemliga och utformade så att fienden inte visste var de låg (detta var före satelliternas tid).
Sex dagars-kriget 1967, då Israel slog ut Egyptens samtliga flygbaser inom loppet av några timmar, sågs som en bekräftelse på vägbasernas betydelse.
Fält 54 lades ner mitten på 90-talet, då man ansåg att Kalla Kriget var över.


Flygaresset från Kramfors


Den 6 juni 1944 kl. 06.30 inleddes de allierades landstigning i Normandie. Trots att Sverige inte var krigförande, var det många svenskar som deltog i slaget mot Hitler och Nazityskland.
Flygaresset William Anderson var bara en i raden av dessa okända hjältar.  Vid Normandie  fanns flera svenskar med i elitförband som Rangers och fallskärmsstyrkorna. Och så fanns de duktiga piloterna. Vassast av dem alla var William ”Willy” Yngve Anderson från Kramfors. Som så många andra svenska utvandrare, hamnade familjen Anderson i Chicago. William var då ett år gammal, men han glömde aldrig sina svenska rötter och förblev svensk medborgare till sin död. Strax innan japanernas anfall mot Pearl Harbor tog han värvning vid flygvapnet. För att understryka sitt svenska arv lät han måla ”Swede’s Steed på sin P-51 Mustang jaktplan.
Den 13 April 1944 sköt han ner sitt första tyska plan, en Focke- Wulf Fw 190 över staden Darmstadt.  På dagen D satt han åter i sin cockpit på väg mot Normandie. Hans uppgift var att skydda de obeväpnade transportflygplanen med fallskärmssoldater. Det blev sammanlagt 126 stridsuppdrag för Kramfors-sonen och han kom att skjuta ner totalt sju plan under kriget, vilket gör honom till ett flygaräss. Dessutom lyckades han skjuta ner en tysk V-1 robot på väg mot London. Han fick ta emot det franska krigskorset med palmblad och det amerikanska Silver Star. Några hundra svenskar stred på de allierades sida vid landstigningen i Normandie och flera tusen med svenska rötter deltog i operationen. Fyra svenskar slogs på Tysklands sida.

Minnesmärke


Dök på detta fina minnesmärke över en Tysk Stuka (JU 87) pilot hos en bekants vän. Den ska enligt uppgift vara tillverkad 1942 och är under renovering. Fattas t.ex. saker som propellrar och styrfenor till bomben som planet står på. Kommer nog att bli bra, vi återkommer med bilder efter renoveringen.


Ammunitionslastbil 806

Amb 806 användes av flygvapnet för transport av bomber från förråd till flygplanens klargöringsplats! Vanligast var transporter av 500 och 600 kg bomber till Lansen-planen. Denna lastbil har tjänstgjort på F2 och har troligen haft andra uppdrag än att lasta bomber, då detta är en årsmodell anno 1962! Och som vi vet lades Kungliga Roslagens Flygflottilj (F2 Hägernäs) ned 1949 då annan militär verksamhet tog över förläggningen! F2 var dessutom en marinflygflottilj som verkade inom flygvapnet. Radar- och signalspaning sköttes t.ex. från Hägernäs och det var härifrån Catalinan (TP 47) sköts ner 1952 av ett ryskt MIG-15-plan över internationellt vatten. Catalinan letade efter det försvunna svenska DC-3:an (DC-3A-360 Skytrain) som utfört signalspaning ute på Östersjön. Amb 806 har en 6-cylindrig toppventilmotor på 115 hk vid 3000r/m. Maxlasten ligger på 3.220 kg och en totalvikt på 9-500 kg. Den sköttes av två personer. Volvos benämning på Amb 806 är-VOLVO L 37003 1962

 


Tragiska händelser eller kanske något som morfar berättade i fyllan o villan!

Ett exempel är det som hände när Ryssland genomförde provturer med kryssaren Peter den Store på Östersjön 1996.
Två Viggen från F 15 (Söderhamn) gick ut för att identifiera fartyget när ett av Viggenplanen  kraschade  i havet precis intill Kryssaren.

viggen
Hela svenska flottan som då övade på västkusten fick order att gå mot ostkusten då man initialt befarade att flygplanet blivit nedskjutet.
Relativt snabbt kunde man dock konstatera att så inte var fallet.
Haveriet berodde på att piloten tappade referensen på låg höjd.
Hur illa skulle inte detta kunnat sluta?


RAF och deras morötter!

Brittiska flygvapnet, Royal Air Force, lyckades i början av 1940-talet skjuta ner tyska bombplan med stor framgång, även mitt i natten. Ingen förstod hur de bar sig åt. De brittiska myndigheterna spred då påståendet om att det var morötter som låg bakom framgångarna – att de brittiska piloterna hade fått extremt bra mörkerseende genom att äta morötter! Tidningar i Storbritannien skrev bland annat om jaktpiloten John Cunningham, som frossat morötter och med hjälp av sitt kattlika mörkerseende (han kallades ”Cats Eyes”) lyckats skjuta ner 20 fientliga bombplan. Avsikten med lögnerna var att dölja att britterna hade skaffat ett radarsystem som gjorde det möjligt att lokalisera tyska bombplan när de närmade sig brittiskt luftrum. Strategin var lyckad och tron på att morötter ger bättre syn lever kvar än i dag!


Små lätta moln

Inte så lätt att vara pilot under krig när man vet vad frugan gör under tiden man kämpar för sitt liv uppe i skyn! Ordet ”swinging” började användas i amerikanska medier under 1950-talet. Bakgrunden var den speciella polygamiliknade miljö som uppstått under andra världskriget, då fruar till rika stridspiloter tilläts inleda sexuella relationer med piloter på flottbasen, medan deras män engagerade sig i kriget. Liknande arrangemang förekom även under Koreakriget.


Skrammelplats

”Skrammelplats” var förut beteckning på lekplatser där barnen fick bygga och utforska, det ansågs fostrande och utvecklande för pojkar.
Det var nog roligare att leka förr. Titta bara på denna underbara J22 som stod uppställd på ”skrammelplats” Gärdet, Stockholm 1948.
J22:an byggdes som jakt och spaningsplan och var i aktiv i tjänst under åren 1943-1952.
Finns det någon som vet var J22:an från Gärdet tog vägen, då den togs bort som ”leksak”? Hör gärna av er till FMB.

J22


En AMb från flygvapnet – en Volvo från 1962. Den lastade bomber och missiler till flygvapnets Lansenplan.


SAVOIA-MARCHETTI S.55
Den 26 juni 1935 lyfte ett ryskt flygplan från den sovjetiska staden Aleksandrovsk-Sachalinskij. Flygplanet ifråga var en Italiensktillverkad flygbåt (sjöflygplan) av modellen Savoia-Marchetti S.55.
Ombord fanns tolv passagerare och rubel till ett värde av tiotals miljoner kronor i dagens penningvärde. Flygningen skulle ta sällskapet till Chabarovsk i sydöstra Sibirien men en timme och en kvart efter starten försvann planet.
Och i 80 år har det varit ett mysterium.
Nu har dock en grupp frivilliga lyckats spåra planet efter en strapats över den Sibiriska Tajgan. Flera av de tolv passagerarnas kroppar hittades.
Man tror nu att planet kraschade in i en bergvägg när piloten försökte att ta sig ur en molnbank genom att snabbt sjunka i höjd.
Pengarna tycks dock inte finnas kvar på plats
Flygplanet hittades under aug/sep månad 2015.

flyg


Tisdagen den 24/3 2015 besökte vi Arlanda Flygsamlingar och tog en titt i deras ”Hemliga Gömmor”. Bl.a. tittade vi på ett pilmål (PM5) som användes av Svenska Flygvapnet under 1950/60-talet.
Pilmålet satt fast på bogseringsplanet och firades ut via en wire när man kommit fram till övningsområdet. Målen användes t.ex. av Luftvärnet på Gotland för målskytteträning.
Oftast bogserades pilmålen av civila flygplan men också av t.ex. J29 ”TUNNAN”.
Något annat lite udda var fyndet av ett säte från en B 17 Flying Fortress (USA).
Cockpitsätet är det enda exet till B 17 som finns i Sverige.
Modellen Boeing B 17 hade sin storhetstid under andra världskriget.


PS-04-R

Har nu efter lång väntan fått hem PS-04-R vagnen. Höghöjdsradarn skall fixas till och renoveras när tiden räcker till.

PS-04/R var en diversitetsradar dvs. den hade två sändare och två mottagare som sände (tog emot) växelvis på två skilda frekvenser. Ändring av frekvens kunde utföras manuellt med en magnetron i taget genom att vrida in en ny frekvens medan den andre sändaren var i drift.
PS-04 modifierades i flera varv. 1976 erhöll den LM Erikssons MTI-tillsats och fick ett nytt stridslednings- och sambandssystem. När modernare radarstationer kom under 1970-talet (PS-70 och PS-707) skrotades PS-04 successivt ut ur krigsorganisationen under 1990-talet. Stationen bibehölls dock under 90-talet vid diverse skjutfält för övervakning av luftrummet, för att förhindra nedskjutning av flygplan som oanmälda kunde passera över fältet. PS-04/R började levereras till försvaret från 1962. Radarn på bilden är en 62:a.

PS04R


Svenskt flygs första dödsoffer
Den 1 Maj 1915 inträffade det första flyghaveriet med dödlig utgång i Sverige.
Carl Elis Silow, löjtnant vid Älvsborgs regemente, född 1879, avled efter en flygolycka på Malmen utanför Linköping.
Planet var franskt och kallades för Farman HF 20 i Sverige.
Carl Ellis Solow var den första att dö för militärflyget i Sverige, men inte den sista.

”Den svenska aviatikens har kräft sitt första dödsoffer. En av våra främsta militära aviater löjtnant Carl Silow har satt lifvet till; I sin egenskap af lärare vid flygskolan på Malmslätt hade Silow på lördagen företagit üfningar på stor höjd med sin kollega löjtnant G. De la Gardie som passagerare. Under en vol piqué vid nedstigandet störtade maskinen, och föraren löjtnant Silow skadades så svårt att han tre timmar senare afled. Det inträffade har förorsakat sorg och beklämning i vida kretsar, och konungen så fort han fick underrättelse om olyckan i telegram till flygskolans chef sitt innerliga deltagande.” (Östgöta Correspondenten 3 maj 1915)

Carl Silow var den förste att flyga ihjäl sig, men förvisso inte den siste.
I Flygvapnets minneshall på Gärdet i Stockholm finns de som kom efter honom.
Det är nära tusen namn, ett förfärande stort antal för ett land som inte varit i krig på över 200 år.
Flygvapnets minneshall ligger i Stabskomplexet ”Tre Vapen” på Banérgatan 62 i Stockholm.
Minneshallen, som stod klar 1943, är öppen för allmänheten.

original


Det var nog bättre förr! En sådan här bärgning klarar inte försvaret idag

Det var nog bättre förr! En sådan här bärgning klarar nog inte försvaret idag!