Bunkrar

Idag på jobbet (2020 09 23) hos en privatperson såg jag något märkligt uppe på en kulle på tomten där jag skulle utföra diverse arbeten! Ägaren till fastigheten talade om att brandkåren och militären regelbundet besiktigade och besökte ”objektet” förr i tiden! Lite nedanför fann jag en bunkeröppning inne i en helt igenväxt kulle! En stor trädörr som var helt rutten och under den en nedgång till en ståldörr med lås!

Vi kommer att få öppna denna anläggning med markägarens tillstånd, vilka vill hänga på?
Tror att detta har med Luftbevakningen över Arlanda att göra, här fanns ett luftbevakningstorn under andra världskriget! Den här anläggningen är dock från Kalla Kriget då jag kunde se att dörren var tillverkad 1971!
Ordf. FMB.


Arlandabana 08/26 (2) 2019

Lite nya bilder på luftvärnsställningarna/bunkrarna vid bana 2 på Arlanda.
De två identiska ställningarna har förbindelse gångar och en huvudingång, den djupare bunkern tycks aldrig ha blivit färdigställd innan allt täcktes över! Nu är allt framtaget igen för att snart bli söndersprängt!


Stridsvärn

Stridsvärn eller observations-/stridsledningsbunker, kärt barn har många namn!
Denna bunker kommer från Danvikstullsbron i Stockholm, men finns idag hos en privatperson. De användes till allt möjligt som observation, eldriktning, bevakning m.m.
Den här är tillverkad 1910-20.


Vem gömmer sig i bunkern?
Söndagen den 22 november 2015 besökte jag (läs ordf.) och LW diverse bunkrar i Rosersberg, då jag fått ett tips om en för mig helt okänd bunker. Men då vi kom till platsen var bunkern redan sprängd och jämnad till marken.
Så vi bestämde oss för att gå och se på lite andra bunkrar i området.
Redan när vi kom i närheten av ingången till en av bunkrarna kändes det som om något var lite galet, vet ej varför men det var känslan som vi fick just då.
Nåväl, vi tog oss in i bunkern och jag öppnade dörren in till ett av skyddsrummen. Det var då vi märkte att inte allt var som det skulle!
Det var VARMT inne i rummet. När jag tände min ficklampa och lyste runt inne i rummet kunde vi konstatera att det var möblerat och bebott!
Tankarna började att snurra i våra huvuden,vem eller vilka håller till här?
Isis,tiggare eller migranter som håller sig undan för myndigheter?
Kaminen var fortfarande varm och det fanns både vatten och konserver i rummet.
Lite konstigt var också att det fanns diverse utländska militärkläder där, kanske ryska?
När vi tog oss därifrån kunde vi se att någon hade tagit sig fram på cykel efter våra fotspår i frosten.
Höll någon ett öga på oss nu?
Vi tog oss till bilen och begav oss hem.


Bunkrar vid Arlanda

karta Arlanda

Vid båda ändor av bana 1(01L/19R) finns luftvärnsbunkrar.
De var (är?) förberedda för att kunna sprängas i bitar om ryssen skulle invadera oss.
Bana 2 (08/26) skulle skyddas av de fasta värnkanonerna.
Bana 3 (01R/19L9 har inget fast försvar men idag är nog tanken att hela Arlanda skall skyddas av Robot 90, tidigare av  Robot 70.
Banornas namn på Arlanda kommer från kompassriktningar.
Därav heter tex. bana 1 och 2 likadant.
Bana 1 invigdes (huvudbana) 1959.
Bana 2 invigdes, eller var klar 1958.
Bana 3 invigdes 2003.
Kan du något eller har uppgifter om Arlandas fasta eller rörliga försvar?
Hör gärna av dig till FMB. Du får vara anonym. Vi lämnar aldrig ut uppgifter om källan som vi får information ifrån.

karta

Kanontornen eller värnen vid bana 2  08/26 var bestyckade med kanontorn från stridsvagn 74 (7.5 cm).
Vet någon hur många det fanns runt Arlanda?
Ordföranden känner till fem kanonvärn runt Arlanda, fanns det fler?
Kanonrören togs bort och skrotades i början av 90 talet.
Idag återstår endast plastkåporna som täckte kanonen och bunkrarna där under.

Skansarna på Arlanda är av till största delen SK10 kupol men en del berg finns också. Arrangemanget med kamin och luft skall dock tas med en nypa salt. Finns ett otal varianter av  kamininstallationer. jag har krupit omkring ganska mycket i skansarna på Arlanda på 70-80 talet men aldrig sett den variant som beskrivs i bifogade instruktion.

Befästningsinstruktion SK10 berg Befästningsinstruktion SK10 kupol

Befästningsinstruktion SK10 berg


Stridsvagn 74

Stridsvagn 74 fanns kvar i pansarbrigaden till mitten av 60-talet, då de ersattes av nya Centurionvagnar.
Man började att plocka  bort dem ur pansartrupperna och de flyttades över till infanteribrigaderna där de istället blev stormkanoner.
Stridsvagn 74 v utgick ur krigsorganisationen 1981 medan stridsvagn 74 h togs bort 1984. Tornen tog man tillvara på och sattes som värntorn. Tornen sattes även upp vid hamnar och viktiga kuststräckor, ett antal torn sattes upp i Norrland för att skydda större vägar och en del hamnade på Arlanda.


LV-bunker vid landningsbana 01/19

Lördagen den 18/7 2015 var ordförande och Lena. W på ett besök vid den gamla LV bunkern i närheten av bana 01/19.
Bunker är snart ett minne blott då man idag spränger av berget där bunkern ligger.
Lite krångligt att ta sig hit med alla staket och griniga vakter.
Bunkern har använts av luftvärnet och hemvärnet en gång i tiden, men nu är den snart borta.
Känner du till något om bunkern eller kanske gjorde din värnplikt här, hör gärna dig till ordf.!


Berget

Nu ha vi fått uppgifter om vad bunkern har haft för funktion!
”Berget” som ligger nära väg 273 och under en av utkiksplatserna var i drift mellan 1950-1972.
Där hade man en transformatorstation som levererade strömmen till Arlanda.
Har fanns även LFV:s sändarstation.
Bunkern har två ingångar varav den som finns nere mot Halmsjön (vid gamla badet) var huvudingång.
Ordf. har fått tillstånd till att få komma in och titta på anläggningen, men tyvärr är det fotoförbud där inne. Så mer spännande än så här var det inte.
Men en gång i tiden så var detta en viktig och välbevakad anläggning.
Ett stort tack till X.X. för uppgifterna.

Nu har vi äntligen fått lite bilder från Berget och här publicerar vi ett urval.FMB besökte en av alla fina bunkrar i Arninge, 2014


I Rosersberg finns en välbevarad observationsbunker. Här utförde man en gång i tiden simulerade A-bombsprover. Jag (ordf.) och Jens Flyckt träffade en f.d. militär, som hade deltagit i diverse övningar på den här platsen.

Laddningarna kördes fram på smalspåriga räls till detonationsplatsen och från observationsbunkern kunde man i skydd följa förloppet.
Några olyckor skall ha inträffat bl.a. har två värnpliktiga mist sina liv här vid en övning. Ibland laddade man med så mycket som 4-4,5 ton med dynamit!
Observationsbunkern skall vid ett tillfälle ha blivit utsatt för en så stark hetta (värme) att de små skyddsfönstren i bunkern smälte av värmen.
En liten sträckning av rälsen finns kvar än i dag.
Resten av rälsen såldes till Sigtuna lervarufabrik, då verksamheten vid bunkern i Rosersberg lades ner.
Sigtuna lervarufabrik/Steninge lervarufabrik 1910-1980.
1974 byter företaget namn till Steninge Keramik AB.
1975 köper Uppsala Ekeby fabriken.
1980 flyttas verksamheten till Uppsala.