MC

Monark budcykel

Redan tidigt på 30-talet började Monarkfabriken i Göteborg att leverera budcyklar till försvaret, dessa användes även flitigt av posten och diverse budfirmor m.m. Detta ex. kommer ifrån Skaraborgs flygflottilj, F7 Såtenäs.

 


”Flakan”
Flakmopeden har använts av Posten, LFV, div. affärer, militären m.m.

 


SFKMC2 SFKMC7

Motorcykeln är en BMW R66. Den nyregistrerades i Stockholm 29/4 1939 och ställdes av i augusti 1940.
Den ställdes på i registret igen 1944. Då inkallades den till armén och användes som stabsfordon i Stockholm.

På bilderna använder vi den i Svenska frivilligkåren i Finland 1940. Frivilligkåren köpte in egna motorcyklar av typen DKW NZ 500 årsmodell 1940  men kåren använde även BMW. Tävlingsföraren 2782 Åke Laurén från Vassunda var en av de som körde BMW under vinterkriget.