Att tänka på under semestern

SKYDDSOBJEKT!
Försvarsmakten anser att Sveriges skärgårdar lockar tusentals besökare varje år. Men många skyddsobjekt finns där också, och om du inte tänker dig för kan det sluta med dryga böter eller till och med fängelse! Objekten finns både på fastlandet och ute i skärgården. Där begränsas eller helt förbjuds allmänheten tillträde, och oftast råder fotoförbud. Även vissa områden i vattnen kan vara skyddsobjekt, och är då utmärkta med gula bojar. I skärgården finns främst tre typer av skyddsobjekt: med tillträdesförbud, med tillträdesförbud vid farlig verksamhet samt objekt med ankringsförbud, dyknings och fiskeförbud! Objekten patrulleras regelbundet av stridsbåtar och skyddsvakter!